Oferta

Postawą mojej oferty są wróżby z kart Tarota i Run, lecz na życzenie Klienta mogę również wykonać rozkłady z:

Kart Anielskich - służą podpowiedzią w różnych sytuacjach życiowych, dając odpowiednie wskazówki bądź też inspiracje do podjęcia właściwych działań.

Kart Lenormand - są połączeniem kart klasycznych i Tarota, a dzięki rozbudowanej symbolice dają jasne i precyzyjne odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin życia.

Kart Podróżniczych - są doskonałe, gdy Klient potrzebuje wskazówek i drogi wyjścia z najtrudniejszych opresji, ze wszystkich życiowych zakrętów. Pomagają podejmować odważne i skuteczne decyzje, odkrywają prawdę i udzielają wskazówek na przyszłość.

Kart Ogham - są to karty wzorowane na świętym alfabecie Druidów i magii celtyckiej.

Wykonuję również imienne skrypty runiczne na dowolny problem - mają one właściwości talizmanu i posiadają silny, energetyczny wydźwięk. Mają doskonałe właściwości wzmacniające i ochronne. Za ich pomocą można wpływać na relacje międzyludzkie, rodzinne, sprawy finansowe, zawodowe, na powodzenie w nauce.

Przygotowuję również portrety numerologiczne indywidualne i partnerskie, które zawierają analizę osobowościową, analizę predyspozycji zawodowych, analizę Cykli Życia, Punktów Zwrotnych i lekcji karmicznych. Analiza partnerska obejmuje również analizę karmiczności związków i wynikających z niej lekcji karmicznych, które mogą pomóc w pokonaniu trudności w relacjach partnerskich.

Klient może wybrać sobie również rozkład na konkretny problem:

Perspektywy - rozkład ukazujący dalsze perspektywy lub możliwości rozwoju danej sytuacji;

Zmiany - rozkład ukazujący zmiany w życiu w przeciągu najbliższych dwunastu miesięcy;

Brunet wieczorową porą - rozkład na trzy lata, ukazujący zmiany w najważniejszych sferach życia;

Rok - przepowiednia z kart Tarota na najbliższy rok;

Przestworza - rozkład, określający prognozę realizacji marzeń w danej sferze życia;

Róża Pustyni - rozkład, określający najważniejsze wydarzenia na przestrzeni najbliższych trzech miesięcy;

Magiczne kwadraty - rozkład, pozwalający poznać przyczyny danej sytuacji, jej stan aktualny i rozwój w przyszłości;

Trzy Trójkąty - rozkład, ułatwiający podjęcie właściwej przyczyny problemu i rozstrzygający związane z nią wątpliwości;

Gniew Bogów - układ, wyjaśniający przyczyny niepowodzeń życiowych;

Chmury - rozkład, umożliwiający dokonanie szczegółowej analizy trudnej sytuacji życiowej i możliwości jej rozwiązania w przyszłości;

Nowy związek - rozkład, dający odpowiedź na pytanie, czy w życiu Klienta pojawi się nowy partner w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy;

Piramida Wenus - rozkład, umożliwiający poznanie przyszłości i niespodzianek w sferze uczuciowej;

Połączenie - rozkład, umożliwiający wejrzenie w rozwój sytuacji między partnerami po zerwaniu bądź kłótni;

Wzajemne relacje - rozkład, dający wejrzenie na relacje między danymi osobami i możliwości ich rozwoju w przyszłości;

Zdrada - rozkład, dający odpowiedź na pytanie, czy doszło do zdrady i jakie były jej przyczyny;

Miłość - rozkład, umożliwiający odpowiedź na pytanie, czy dana osoba kocha i jakie są jej emocje w związku partnerskim;

Rozłąka - rozkład, dający odpowiedź na pytanie, jak rozłąka wpłynie na związek partnerski;

Wspólna przyszłość - rozkład, umożliwiający wejrzenie w przyszłość związku;

Zerwanie - rozkład, dający odpowiedź na pytanie, czy należy zakończyć dany związek, jeśli nie przynosi on oczekiwanej satysfakcji i poczucia spełnienia;

Wyrocznia Afrodyty - rozkład, dający odpowiedź na pytanie o szanse na związek z nowo poznaną osobą;

Róża i Miecz - rozkład, dający odpowiedź na pytanie, co można udoskonalić w relacjach z partnerem, by stały się one satysfakcjonujące;

Wenus i Mars - rozkład na szczegółową analizę związku, określający zgodność partnerów, ich oczekiwania, zagrożenia oraz przyszłość relacji partnerskiej;

Zamążpójście - rozkład, dający wejrzenie na przyszłego partnera;

Sprawy zawodowe - rozkład, umożliwiający analizę spraw finansowych i zawodowych w najbliższej przyszłości;

Podjęcie pracy - rozkład dla osób poszukujących pracy, dotyczący prognozy na możliwości podjęcia pracy w najbliższej przyszłości;

Umowa - rozkład, dający odpowiedź na pytanie, czy umowa o pracę będzie korzystna dla Klienta;

Zmiana pracy - rozkład, dający odpowiedź na pytanie, jakie korzyści może przynieść Klientowi zmiana pracy;

Kariera - rozkład, dający wejrzenie na możliwości rozwoju kariery zawodowej;

Inwestycja - rozkład, dający odpowiedź na pytanie, czy należy podjąć decyzję o inwestycji;

Kielich sukcesu - rozkład dla osób, myślących o własnym biznesie, dający prognozę rozwoju własnej działalności i zagrożeń, które mogą się pojawić na drodze do sukcesu;

Wspólnik - rozkład, dający odpowiedź na pytanie, kim jest osoba, z którą Klient chce podjąć współpracę;

Nowy pracownik - rozkład, dający odpowiedź na pytanie, czy zatrudniana przez Klienta osoba jest odpowiednia na dane stanowisko i czy będzie sumiennie wywiązywała się z powierzanych jej obowiązków;

Trójkąt Plutona - rozkład, umożliwiający analizę zdrowia w chwili obecnej i w przyszłości;

Wyjazd zagraniczny - rozkład, dający prognozę dla wyjazdu zagranicznego;

Emigracja - rozkład, prognozujący możliwości i zagrożenia, wynikające z decyzji o emigracji;

Mistyczny Krąg Neptuna - rozkład, określający możliwości własnego rozwoju poprzez naukę i poszerzanie kwalifikacji zawodowych;

Egzamin - rozkład, dający odpowiedź na pytanie o powodzenie egzaminów;

Studia - rozkład, dający odpowiedź na pytanie, czy Klient wybrał właściwy dla siebie kierunek studiów;

Kariera naukowa - rozkład, dający wejrzenie w możliwości i perspektywy dla rozwoju kariery naukowej;

Zdolności i predyspozycje - rozkład, umożliwiający podjęcie decyzji o wyborze właściwej dla siebie drogi zawodowej;

Dlaczego? - rozkład, umożliwiający analizę problemu i uzyskanie odpowiedzi, skąd wynikł i dlaczego tak się potoczył...

Do każdej wróżby dołączona jest skrócona analiza numerologiczna osobowości Klienta i osób, o które pyta, analiza zgodności relacji partnerskich oraz rada z jednej Karty Anielskiej.

Jeżeli zdecydowali się Państwo skorzystać z moich usług, proszę o zapoznanie się z kolejnymi działami, które pomogą Wam sprecyzować, z jakiej wróżby powinniście skorzystać… Jeśli macie Państwo nadal jakieś wątpliwości napiszcie do mnie: tarocistka.lunna@gmail.com  Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą...

Tarocistka Luna